Publiczna Szkoła Podstawowa  

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablony stronOgłoszenie
Poszukujemy ajenta do prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Świerczach.
Więcej informacji w sekretariacie Szkoły Podstawowej.
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

pobierz


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor PSP w Świerczach ogłasza nabór dzieci urodzonych w 2012r. (4 - latki) do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/17.
Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia 17.04.2016r.

Serdecznie zapraszamy.REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS PIERWSZYCH


Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych wraz z harmonogramem czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 znajduje się w zakładce DokumentyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach informuje, że osoby ubiegające się o pomoc w formie dożywiania w szkole zobowiązane są do złożenia w tut. Ośrodku dokumentów potwierdzających wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający.
Należy dostarczyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,
- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
Prosimy o dostarczenie powyższych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2016r. i na nowy okres dożywiania dzieci w szkole rok szkolny 2016/2017 do dnia 26.08.2016r.Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2015/2016
(zmiana od stycznia 2016)

pobierz


Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

UWAGA
Od 6 listopada 2015r. w każdy piątek autobus w stronę Klukowa, Klukówka i Wyrzyk będzie kursował o 15.10 zamiast o 13.30.

pobierz
Halina RudnickaWYPRAWKA SZKOLNA 2015

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego Programu Pomocy Uczniom pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego obejmuje:

uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej.

W przypadku uczniów, którzy będą się ubiegać o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. kwota wynosi 574,00 zł netto na osobę.
W wyjątkowych sytuacjach (zdarzenia losowe) można starać się o dofinansowanie zakupu podręczników mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Halina Rudnicka

Halina Rudnicka

Halina RudnickaDRODZY ABSOLWENCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. HALINY RUDNICKIEJ
W ŚWIERCZACH
prosimy o wypełnienie ankiety
umieszczonej w zakładce
Losy absolwentów


Informacja na temat rezerwacji hali sportowej w zakładce Hala sportowa
Bierzemy udział w programie:

Halina Rudnicka


Dyrektorzy szkół PSP i PG w Świerczach zwracają się z prośbą do rodziców dowożących i odbierających dzieci
o korzystanie z parkingu przy ul. Szkolnej i hali sportowej.
Od dnia 26 maja 2014 r. wjazd na teren szkoły od ul. Pułtuskiej zostaje zamknięty
(nie dotyczy autobusów, pracowników szkoły oraz zaopatrzenia).
Powyższe rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie szkolnym.

                                                                          Z poważaniem
                                                                                                  dyrektorzy szkół w Świerczach

REKRUTACJA w zakładce DOKUMENTY
(oddział przedszkolny i klasa pierwsza)

                Wiedza jest tak jak morze bezkresne; płyniesz, płyniesz i coraz nowe, coraz inne widoki otwierają się przed Tobą. Im lepiej poznajesz świat,
tym bardziej zachwycasz się jego różnorodnością, zdumiewasz się jego tajemnicami, których nie zgłębisz, choćbyś trzy życia miał przed sobą.

                                                                                       Halina Rudnicka (z książki Król Agis)Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach
im. Haliny Rudnickiej
ul. Pułtuska 26A
06-150 Świercze
tel.: (0-23) 691-60-06
e-mail: pspswiercze@gazeta.pl

NIP 568-14-59-020
REGON 000784438

Halina Rudnicka Halina Rudnicka Halina Rudnicka Halina Rudnicka Halina Rudnicka
Dyrektor szkoły

Jolanta Duch


Wicedyrektor

Mariola Wydurska


Sekretariat

Elżbieta Kucharska

 

 

Materiały do strony proszę przesyłać na adres: ola_goralczyk@o2.pl

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED